Välkommen till SkogensHus!

SkogensHus är en del i Jakobsson Wiklund. Fokus för vår verksamhet ligger på ekonomisk och skoglig rådgivning samt redovisnings- och skattefrågor för alla företagsformer. Mäkleri av skogsfastigheter är också en stor del av verksamheten. Vid mäklaruppdrag taxeras alla fastigheter genom att en skogsbruksplan upprättas. SkogensHus utbildar även företag och banker i skattefrågor.

 

Vi på SkogensHus är medlemmar i SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund som är Sveriges ledande branschförbund för redovisningskonsulter. Detta är en garanti för att vi utför våra uppdrag med ansvar och efter högt ställda etiska regler, samt att vi har erforderliga ansvarsförsäkringar. Vi samarbetar även med auktoriserade revisorer.

Som mäklare är vi medlemmar i Mäklarsamfundet vilket innebär att vi genomgår fortlöpande utbildning och har erforderliga ansvarsförsäkringar.

 

Vi som arbetar på SkogensHus tror på en nära och personlig kundkontakt där vi kan sköta er löpande ekonomi, men även hitta lösningar på både små och stora problem och hjälpa er se möjligheter med ert företagande.